Food Nostalgia Installation shots

food nostalgia | 2016 | exhibitions